Toiminta

Toiminta-ajatus

Osastomme on perustettu vuonna 1967. Jäseniä osastossamme on 69. Jäsenistömme koostuu pääasiallisesti toimisto,
välinehuolto-, laboratorio- ja teknisestä henkilöstöstä.

Osastomme toiminnan vankkana perustana ovat yhteisesti sovitut päämäärät ja laaja yhteistyö eri tahojen kanssa.

  • päätavoitteena jäsenistön edunvalvonta
  • järjestöllisen aseman vahvistaminen Turun yliopistossa
  • vahvuutta osastolle alueryhmän toiminnan kautta
  • koulutetut luottamusmiehet, jotka sijoittuvat yliopistomme eri laitoksiin ovat linkkeinä osaston ja yliopiston työsuojeluorganisaation välillä
  • osastomme järjestää jäsenilleen opinto- ja virkistystoimintaa, tukien sitä taloudellisesti hallituksen päätösten mukaan.