Yhdistyksemme

  

TURUN YLIOPISTON AMMATTIOSASTO JHL 631 R.Y.


Osastomme on perustettu vuonna 1967. Jäseniä osastossamme on 69. Jäsenistömme koostuu pääasiallisesti toimisto-, välinehuolto-, laboratorio- ja teknisestä henkilöstöstä.
 

Osastomme toiminnan vankkana perustana ovat yhteisesti sovitut päämäärät ja laaja yhteistyö eri tahojen kanssa.

  • päätavoitteena jäsenistön edunvalvonta
  • järjestöllisen aseman vahvistaminen Turun yliopistossa
  • vahvuutta osastolle alueryhmän toiminnan kautta
  • koulutetut luottamusmiehet,  jotka sijoittuvat yliopistomme eri laitoksiin ovat linkkeinä osaston ja yliopiston työsuojeluorganisaation välillä
  • osastomme järjestää jäsenilleen opinto- ja virkistystoimintaa tukien sitä taloudellisesti hallituksen päätösten mukaan.