Jäsenedut

 

Edunvalvonta

Liiton neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset ovat etuja sinänsä. Niillä sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät. Myös työsuhdeturvasta sovitaan liiton neuvottelemalla työ- ja virkaehtosopimuksella.

Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

 

Vakuutukset

JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Kollektiivinen jäsenvakuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Liiton järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa JHL:n jäsenet ovat vakuutettuna Liittoturvavakuutuksessa.

Turva tarjoaa JHL:n jäsenille alennuksia myös muista vakuutuksista.

 

Oman ammattiosaston toiminta

Oma ammattiosasto järjestää tapahtumia mm. laivamatka, viinimaistelu yms ja teatteri- sekä elokuvalippuja alennettuun hintaan jäsenilleen. Jäseniä muistetaan mm. jouluna pienellä lahjalla. Meille voi lähettää ehdotuksia ja toiveita tapahtumista palautesivun kautta. 

 

Vapaa-ajan jäsendut

Lue lisää JHL:n kaikille jäsenille tarjoamista vapaa-ajan jäseneduista JHL:n nettisivulla