Työehtosopimukset

 

Yliopistoille on neuvoteltu uusi työehtosopimus

 

Keskusjärjestöjen välillä allekirjoitettiin työllisyys- ja kasvusopimus 30.8.2013. Sopimuksessa esitettiin, että alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään 25.10.2013 mennessä. Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt saavuttivat 25.10.2013 neuvottelutuloksen yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta. Sopimuksen piiriin kuuluu yliopistoissa yhteensä 35 700 palkansaajaa. Uusi sopimus on voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017.

Eniten osapuolilla oli tulkintaerimielisyyksiä 20 €:n yleiskorotuksen kohdentamisesta. Siitä päästiin keskustelemaan vasta aivan neuvottelujen loppumetreillä. Lopputulos oli, että yliopistoissa 20 €:n korotus tulee peruspalkkoihin. Tosiasiassa palkat nousevat siis jonkin verran enemmän, koska prosenttiperusteiset lisät nostavat työntekijälle maksettavaa kokonaispalkkaa.

Sivistystyönantajat ry on antanut neuvottelutuloksesta tiedotteen, jossa palkantarkistuksista todetaan seuraavasti:

1.8.2014 lukien työehtosopimuksen palkkataulukkoja tarkastetaan niin, että tehtäväkohtaisiin palkkoihin lisätään kullekin vaativuustasolle 20 € suoritustasolla 1. Korotus kasvaa suoritustason mukaan. Euromääräiset (muut kuin YPJ-palkat) korottuvat 0,4 %:n yleiskorotuksella tai vähintään 20 €.

1.8.2015 lukien työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkataulukkoja korotetaan 0,4 % ja muun henkilöstön palkkataulukkoja 0,3 %. Muun henkilöstön 0,1 % pienemmällä korotuksella on rahoitettu työehtosopimukseen perustuvien vuosilomapäivien siirto-oikeus työkyvyttömyystilanteissa.

Akatemiaprofessoreiden ja akatemiatutkijoiden palkkoja korotetaan 1.8.2014 lukien 0,4 % tai vähintään 20 € ja 1.8.2015 lukien 0,4 %.

Sopimuskauden toinen jakso on 1.2.2016 – 31.1.2017, jonka korotuksista sovitaan myöhemmin.

Yliopistojen työehtosopimukseen tehtiin myös vuosilomaa koskevia muutoksia. Suurin muutos koskee vuosiloman siirto-oikeutta työkyvyttömyystilanteissa. Jatkossa (1.4.2014 lukien) työntekijä voi siirtää vuosilomansa heti työkyvyttömyyden alusta lukien, mikäli hän on työkyvytön jo ennen loman tai sen osan alkamista tai tulee työkyvyttömäksi lomansa aikana. Siirto-oikeus koskee kaikkia ansaittuja vuosilomapäiviä. Näissä tilanteissa työntekijän on esitettävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestään. Vuosilomaa koskevien sopimusmuutosten taustalla on vuosilomalain muutos.

Työehtosopimusta muutettiin myös paikallisen sopimisen osalta siten, että 1.4.2014 lukien yliopistossa voidaan sopia siitä, että työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän sijasta yliopistossa noudatetaan paikallisesti sovittuja palkkausmääräyksiä.


 

 

Yleinen työehtosopimus

Ohessa linkit yliopistojen yleiseen työehtosopimukseen sekä allekirjoituspöytäkirjaan.

Tämä sopimus on voimassa 1.3.2012.-31.3.2014.

Työehtosopimus 1.3.2010 – 29.2.2012.

Raamisopimuksen materiaali

Allekirjoituspöytäkirja 24.11.2011

Palkkataulukko 1.3.2012 alkaen

Periaatteet palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja muut sopimusmuutokset

Sovittu muutos lääkärissä käynneistä