Työehtosopimukset

Yliopistojen yleinen työehtosopimus

 

https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot/yliopistot-ja-harjoittelukoulut/yliopistojen-yleinen-tyoehtosopimus/

 

Neuvottelut 2023

 

Yliopistojen 34 000 palkansaajan uusi kaksivuotinen työehtosopimus on hyväksytty [30.3.]

Yleiskorotukset nostavat palkkoja yhteensä 5,5 prosenttia. Toukokuussa yliopistojen kokoaikaiset työntekijät saavat vähintään 400 euron kertaerän.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Sivista ovat hyväksyneet viime perjantaina syntyneet neuvottelutuloksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 1.4.2023–31.3.2025.

Tällainen on yliopistojen uusi työehtosopimus [31.3]

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty.  Kaksivuotinen sopimus pitää sisällään palkankorotukset vuosille 2023 ja 2024. Sopimuksen muuhun sisältöön ei tule muutoksia.

Neuvottelutulos yliopistoille [24.3]

Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin sen jälkeen, kun neuvotteluosapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet.

Yliopistojen sopimusneuvotteluja jatketaan 13.3. [2.3]

Neuvottelut yliopistojen työehtosopimuksesta jatkuvat 13. maaliskuuta. Koska osapuolet eivät päässeet 1.3. yhteisymmärrykseen palkankorotuksista, nyt neuvotellaan myös työehdoista ja sopimuskauden pituudesta. 

Palkansaajajärjestöt irtisanoivat työehtosopimuksen – neuvottelut jatkuvat [20.2] 

Yliopistojen yleinen työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.3.2023. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto PRO ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry antoivat työehtosopimuksen irtisanomisilmoituksen Sivistystyönantajat ry:lle (Sivista) perjantaina 17.2.2023. Klikkaa yllä olevaa linkkiä ja lue lisää, vaatii kirjautumisen Intranettiin. 

Yliopistojen tes-neuvottelut vuoden 2023 palkantarkistuksista kariutumassa [13.2.2023]

Yliopistojen vuoden 2023 palkantarkistuksia koskevat työehtosopimusneuvottelut päättyivät ainakin toistaiseksi perjantaina 10.2. työnantajan edustajan Sivistan haluttomuuteen neuvotella. Sivista ei nähnyt edellytyksiä uusien neuvotteluaikojen sopimiseksi. Klikkaa yllä olevaa linkkiä ja lue lisää. 

Turun yliopiston muutosneuvotteluissa ei päästy sopuun [10.2.2023]

Turun yliopiston muutosneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä perjantaina. Kaikki osapuolet korostavat, ettei mitään päätöksiä ole vielä tehty. Klikkaa yllä olevaa linkkiä ja lue lisää.